Kullanım Koşulu

>
Kullanım Koşulu

KULLANIM KOŞULLARI

 

 • 1. ÖN BİLGİLENDİRME

Sayın Müşteri, www.pour-pur.com’a (“Site”) hoş geldiniz.

İşbu Kullanım Koşulları (aşağıda belirtilen diğer belgelerle beraber), Backto Nature Mensucat Sanayi Ve Ticaret A. Ş. (“Pour Pur”), Pour Pur’un iştirakleri ve/veya ortak kontrol altında bulunduklarının hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı olduğu çevrim içi platformlardan herhangi biri ve bilhassa Site ile Site’nin mobil uygulaması üzerinde yapılan her türlü kullanımın ve dolayısıyla bu platformlar yoluyla yapılan ürün veya hizmet satın alımlarına ilişkin koşulları düzenlemektedir. Site’ye üye olunsun veya olunmasın, lütfen herhangi bir kullanım veya alışveriş yapmadan önce işbu Kullanım Koşulları’nı, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı, Çerez Aydınlatma Metni Ve Çerez Politikası’nı, ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Taslağı’nı okuyunuz ve buralarda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde Site’yi ve Site’nin mobil uygulamasını kullanmayınız.

Öyle ki Site’ye üye olarak ve/veya ve sonunda üyelik veya alışveriş yapmış olmasınız dâhi Site veya mobil uygulamayı kullanarak Kullanım Koşulları’na tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 • 2. KULLANIM

Site’nin ve mobil uygulamanın kullanımı herkese açıktır. Bununla beraber Pour Pur, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcut olduğuna dair makul bir kanaate sahip olması durumunda, diğer tüm yasal hakları saklı kalmak üzere, Müşteri’nin Site veya mobil uygulamasını kullanımını süreli veya süresiz, kısmi veya tamamen engelleyebilir, var ise üyeliğini sonlandırabilir, oluşturulmuş ise siparişi iptal edebilir:

 • a. Müşteri’nin gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermesi,
 • b. Müşteri tarafından verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı, düzensiz veya eksik olması,
 • c. Müşteri tarafından genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını ihlal edici bilgi veya ifadelerin Site’ye kaydedilmesi,
 • d. Müşteri’nin, Site’ye girişte kullandığı kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakta özensiz davranışlar sergilemesi veya bunları üçüncü kişilerle paylaşması,
 • e. Kişinin Site’nin veya mobil uygulamanın güvenliğini tehdit edecek veya olağan şekilde çalışmasını engelleyecek yazılımsal faaliyetlerde bulunması,
 • f. Kişinin, hak arama hürriyetiyle bağdaşmaz şekilde asılsız iddialar ile Pour Pur veya Site’nin güvenirliğini sarsacak haksız fiillerde bulunması,
 • g. Kişinin, Pour Pur’un fikri mülkiyete ilişkin herhangi bir hakkını ihlal etmesi veya Site ve/veya mobil uygulama içeriğini, Pour Pur’un yazılı onayı olmaksızın kopyalaması veya taklit etmesi.

İnternetin doğası gereği Pour Pur, hiçbir durumda Site’nin ve içeriğinin erişebilirliğinin ve kullanımının kesintisiz olacağını garanti etmemektedir. Pour Pur, Site’ye veya mobil uygulamaya olan erişiminizi onarımlar, bakım yapılması, yeni ürünler veya hizmetler ile yeni özelliklerin devreye sokulması için muhtelif zamanlarda askıya alabilir veya kısıtlayabilir. Ayrıca Pour Pur, Site veya mobil uygulama üzerinden verdiği hizmetleri sürekli veya geçici olarak her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme, iptal etme ile ürünlerin satıştan kaldırılması hakkını saklı tutar.

Üye’nin Site nezdindeki kullanıcı adı ve şifre bilgisini üçüncü kişilerle paylaşmamalıdır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifresi kullanılırak gerçekleştirilen işlemlerin ve ödemesi yapılan siparişlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun kabulü gerekeceğini, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Site veya mobil uygulama üzerinden sipariş verdiğinde Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit, temyiz kudretini haiz ve sözleşme kurma ehliyetine sahip olduğunu veya velisi veya vasisinin onayı ile sipariş verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site’de üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar olabilir. Söz konusu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya bu internet sitelerinde sunulan hizmet, ürün veya bilgilerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu Pour Pur’a ait değildir. Pour Pur, bu tür üçüncü kişilere ait bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan sorumlu tutulamaz.

 • 3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Pour Pur, siz Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına Site veya mobil uygulamayı ziyaret ettiğinizde, sayfalarda gezindiğinizde, Site’ye üyelik yaptırdığınızda veya buralardan sipariş verdiğinizde (üye olarak veya üye olmadan), kişisel bilgilerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Çerez Aydınlatma Metni Ve Çerez Politikası’nda belirtilen şartlarda takip etmekte ve işlemektedir. Site’yi bahsi geçen şekillerde kullanmaya başlamanız durumunda Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Çerez Aydınlatma Metni Ve Çerez Politikası’nı okuduğunuz ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Çerez Aydınlatma Metni Ve Çerez Politikası’nda belirtilen şartlar dâhilinde kişisel verilerinizin işlendiğinin bilincinde olduğunuz kabul edilir.

 • 4. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Site’ye üyelik yapıldığı sırada tarafıyla bilgilendirme ve pazarlama amaçlı iletişime geçilmesine elektronik yolla onay/açık rıza veren Müşteriler ile üye olsun veya olmasın, e-bülten veri tabanına kaydını yaptıran Müşteriler, Site ve mobil uygulama tahtında verilen hizmetlere dair Pour Pur’un kendilerine Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca elektronik posta, kısa mesaj veya telefon yolu ile ticari elektronik ileti göndermesine izin vermiş sayılırlar. Müşteriler, ticari elektronik ileti almaya yönelik verdikleri açık rıza/onay veya retleri, İleti Yönetim Sistemi (https://iys.org.tr/vatandaslar) nezdinde kontrol edebilirler, diledikleri zaman kendilerine bilgilendirme ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesini reddedebilirler.

Pour Pur’un Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca onay almaksızın gönderebileceği ticari elektronik iletiler ile her halükârda mer’i hukuk gereği yazılı şekilde bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunan hususlara ilişkin hakları saklıdır.

 • 5. MÜŞTERİ YORUMLARI

Pour Pur, Site üyelerine satıştaki ürünlere ilişkin Site üzerinde aleni şekilde görülebilecek yorum ve değerlendirmeler yapmasına, söz konusu yorum ve değerlendirme suç unsuru taşımadığı, haksız fiil oluşturmadığı, ahlaka aykırı, açıkça yanıltıcı, karalayıcı, gizliliği ihlal edici, fikri mülkiyet haklarını ihlal edici, siyasi içerikli, reklam yapmaya yönelik veya herhangi bir üçüncü kişiye zarar verici olmadığı ve yazılım virüsleri, trojan veya herhangi bir spam türü içermediği veya bunlardan oluşmadığı sürece, müsaade edebilir. Müşteri veya üye, Site’ye bahsi geçen şekilde bir yorum ve değerlendirme yaptığı zaman, bu yorum ve değerlendirmenin Pour Pur tarafından her türlü tanıtım ve pazarlama faaliyeti için kullanılabileceğini, böylesi bir kullanımdan ötürü herhangi bir maddi hak iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul eder.

Bununla birlikte Pour Pur, söz konusu yorum ve değerlendirme yapabilme veya bunları okuyabilme özelliğini veya yapılmış olan yorum ve değerlendirmeleri bir kısım üye veya herkes için kaldırma veya daha fazla kişiye kullanılabilir veya görülebilir kılma hakkını her zaman saklı tutar. Kimse, daha önceden yapmış olduğu bir yorum veya değerlendirmenin Site’den kaldırılmış olmasından dolayı Pour Pur’a karşı herhangi bir hak iddia edemez.

 • 6. FİKRİ MÜLKİYET

Pour Pur’un mülkiyetinde veya kullanma hakkına sahip olduğu markalar şu şekildedir: Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2019/61679 tescil numarası ile tescilli “pour pur” ibareli marka.

Müşteri ve/veya ziyaretçi, Pour Pur’a ait marka(lar)a ek olarak, Site’de veya mobil uygulamada yayınlanan tüm fotoğraflar, internet site dizaynları, ürün tasarımları, grafikler, logolar, sayfa başlıkları, kod metinleri, ikonlar ve diğer türlü içeriğin bütün fikri mülkiyet haklarının Pour Pur’a ait olduğunu kabul eder. Pour Pur’un önceden yazılı izni alınmaksızın, bahsi geçen materyaller kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilerek yayınlanamaz, ticari amaçla kullanılamaz.

Yukarıdaki hüküm Müşteri’yi, herhangi bir siparişinin bilgisini veya tarafı olduğu sözleşmesinin bir kopyasını edinmesinden alıkoyamaz.

 • 7. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI

Müşteri’nin, Site’ye üye olsun veya olmasın, İşlem Rehberi’nde belirtildiği şekilde bir sipariş oluşturmasını takiben Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylayarak ödeme yapması durumunda Pour Pur ile arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulur. Müşteri onay verdiği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni, onay vermeden ve ödeme yapmadan evvel incelemeli, kabul etmediği herhangi bir şart var ise siparişi tamamlamamalıdır.

 • 8. ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ

Tüm siparişler, ürünlerin stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, Pour Pur Müşteri’ye sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşteri’nin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde, Müşteri’nin stokta bulunmadığı anlaşılan sipariş ürün için ödemiş olduğu tutar Pour Pur tarafından kendisine iade edilir.

Her ne sebeple olursa olsun, sipariş edilmesine rağmen Müşteri’ye ulaştırılamayan herhangi bir üründen dolayı Pour Pur’un ödenmiş olan tutarı iade dışında Müşteri’ye karşı, doğrudan veya dolaylı zarar, kâr kaybı, maddi veya manevi tazminat dâhil ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere, hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 • 9. TESLİMAT

Pour Pur ürün teslimi veya iadesi için çalışacağı kargo/kurye firmasını dilediği gibi belirlemeye ve her zaman değiştirmeye muktedirdir.

Site veya mobil uygulamada sunulan ürün ve hizmetler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur. Teslimat, haftanın Pazar günleri ile Ulusal Bayramlar ve Genel Tatillere denk gelen günler dışında her zaman yapılabilir. Teslimat için belirttiği adreste, kusuru olsun veya olmasın, sipariş ettiği ürünler kendisine iletilemeyen veya alacaklı temerrüdüne düşen Müşteri’ye karşı Pour Pur’un herhangi bir ödeme iade veya ürünleri tekrar gönderme yükümlülüğü doğmaz.

Pour Pur’un belirlediği kurye/kargo firması ile teslimatı Müşteri kabul ettiği müddetçe, ürünlerin Müşteri’nin belirttiği adrese ilk ulaştırıldığı ana kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar Pour Pur’un sorumluluğundadır. Müşteri’nin, teslimat için belirttiği adreste kendisinin ya da belirlediği üçüncü bir kişinin ürünleri teslim almaması veya alamaması durumunda, sipariş edilen ürün(ler) söz konusu adrese ulaştırıldıktan sonra yarar ve hasar Müşteri’ye geçer.

 • 10. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün uygulanacak hukuk tahtında herhangi bir bakımdan yasadışı, geçersiz veya icra edilemez olması veya haline gelmesi halinde, bu durum işbu Kullanım Koşulları’nın diğer herhangi bir hükmünün yasallığını, geçerliliğini veya icra edilebilirliğini etkilemeyecek veya zayıflatmayacaktır.

 • 11. TADİL

Pour Pur, Site ve/veya mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, bilgi ile işbu Kullanım Koşulları’nı,Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni,Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Çerez Aydınlatma Metni Ve Çerez Politikası’nı ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Taslağı’nı önceden bir ihtara gerek olmaksızın zaman zaman güncelleme, değiştirme, kaldırma veya bunların yayınını durdurma hakkına sahiptir. Değişiklikler Site’de veya mobil uygulamada yayın tarihinde yürürlüğe girer. Öyle ki Pour Pur, kullanıcılarına ve Müşterilerine Site’ye ya da mobil uygulamasına her girişte işbu Kullanım Koşulları’nı ve ilgili diğer bilgilendirme metinlerini içeren sayfalarını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 • 12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Kullanım Koşulları’na, yorumlanmasına ve sözleşmesel olmasa dahi Kullanım Koşulları’yla ilişkili her türlü yükümlülüğe Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Taraflar, geri dönülemez biçimde, işbu Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanan herhangi bir talebin ve/veya ihtilafın veya Kullanım Koşulları’nın varlığına, geçerliliğine veya sonlandırılmasına yönelik iddiaların Kahramanmaraş Mahkemeleri’nin, Tüketici Hakem Heyetleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkisi kapsamında olduğunu kabul ederler.

 • 13. TİCARİ UNVAN VE İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Pour Pur’a ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası

BİRİNCİ BÖLÜM

 • 1. AMAÇ VE TANIMLAR

1.1. Giriş

Backto Nature Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Pour Pur” ya da “Şirket” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle, gerek Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunmaktayız.

1.2. Politikanın Amacı

İşbu Politika’nın temel amacı, hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçilerimiz ve sair Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir. Bu şekilde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

1.3. Politikanın Kapsamı ve Kişisel Veri Sahipleri

Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, Şirket Çalışanları, Şirket Çalışan Adayları, Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçilerimiz ve sair Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır.

Şirketimiz bu Politika’yı internet sitesinde yayımlamak suretiyle yürürlüğe girer ve bahse konu Kişisel Veri Sahipleri’ni Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır.

1.4.Tanımlar

İşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:

ŞirketBackto Nature Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.
Kişisel Veri/VerilerKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder (işbu Politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde aşağıda tanımlanan “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”i de kapsayacaktır).

Özel Nitelikli Kişisel Veri/Veriler

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel Verileri Şirket tarafından veya Şirket adına işleme sokulan tüm gerçek kişileri ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

 

1.5. Politikanın Yürürlüğü

Şirket tarafından düzenlenerek Şirket internet sitesinde (https://www.pour-pur.com/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikasi) yayınlandığı tarihte yürürlüğe giren işbu Politika, Kişisel Veri Sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

İKİNCİ BÖLÜM

 • 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Şirket tarafından Kişisel Veriler, Kanunda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Şirket, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

2.1.1 Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk Olarak İşlenmesi

Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir

2.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması için Gerekli Önlemlerin Alınması

Şirket, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

2.1.3 Kişisel Verilerin Belirli, Meşru ve Açık Amaçlar Doğrultusunda İşlenmesi

Şirket, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

2.1.4 Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Şirket, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

2.1.5 Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi

Şirket, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

 1. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

2.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Şirket, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

2.5. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

2.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • 3. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI, İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, AKTARILACAĞI KİŞİLER

3.1. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

Şirket nezdinde; Şirket’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da bu bölümde belirtilmiştir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI

Kimlik Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, kimlik gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası, Veri Sahibi’nin aile bireyleri (örn. Eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler v.b. bilgiler.

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Şirket’in faaliyetlerini yürütürken, gerek Veri Sahibi’nin gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen kişisel veriler.

İşlem Bilgisi

Şirket tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi, alışveriş bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi, cookie kayıtları, Şirket’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler gibi kişisel veriler.

Özlük

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen askerlik bilgisi, terhis belgesi, çalışma geçmişi, diploma, sertifika, transkript vb. bilgiler, eğitim geçmişi, öz geçmiş bilgileri, profesyonel yetkinlikler, işyeri giriş çıkış bilgileri, izin – tatil günleri, işyerindeki görevi, bordro bilgileri, işe giriş tarihi, işten ayrılış tarihi, banka hesap ve kredi kartı bilgileri gibi kişisel veriler.

Mesleki Deneyim

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin çalışma geçmişi, diploma, sertifika, transkript vb. bilgiler, eğitim geçmişi, öz geçmiş bilgileri, profesyonel yetkinlikler, referans, eğitim geçmişi gibi kişisel veriler.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirket’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi gibi veriler.

Görsel/İşitsel Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.

Hukuki İşlem Bilgisi

Şirket’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler.

 

İşbu Politika kapsamındaki Veri Sahipleri ve hangi tip Kişisel Veriler’inin işlendiği aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Finansal Bilgi 

Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, Şirket Çalışanları, Şirket Çalışan Adayları, Şirket Ziyaretçileri, Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİPLERİ

Kimlik Bilgisi 

Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Şirket Çalışan Adayları, Şirket İş Ortakları, Şirket Ziyaretçileri, Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler

İletişim Bilgisi

Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Şirket Çalışan Adayları, Şirket İş Ortakları, Şirket Ziyaretçileri, Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler

İşlem Güvenliği Bilgisi 

Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Şirket Çalışan Adayları, Şirket İş Ortakları, Şirket Ziyaretçileri, Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler

İşlem Bilgisi

Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Şirket Çalışan Adayları, Şirket İş Ortakları, Şirket Ziyaretçileri, Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler

Özlük

Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Şirket Çalışan Adayları

Mesleki Deneyim

Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Şirket Çalışan Adayları

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi 

Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, Şirket Çalışanları, Şirket Çalışan Adayları, Şirket Ziyaretçileri, Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler

Görsel/İşitsel Bilgi 

Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, Şirket Çalışanları, Şirket Çalışan Adayları, Şirket Ziyaretçileri, Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler

Hukuki İşlem Bilgisi 

Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, Şirket Çalışanları, Şirket Çalışan Adayları, Şirket Ziyaretçileri, Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler

 

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Şirket’in,

 • Müşteriler ile mesafeli satış sözleşmesinin kurulabilmesi,
 • İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, 
 • Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,
 • Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
 • Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,  
 • Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, 
 • Veri tabanlarının oluşturulması,
 • İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi,
 • Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,
 • Etkinlik yönetimi,
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • İtibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • İnternet sitesi ziyaret kayıtlarının ve tıklama istatistiklerinin oluşturulması ve takibi,
 • İnternet sitesi ziyaretçilerinin ziyaret ve alışveriş deneyimlerinin geliştirilmesi,
 • Çerezler vasıtasıyla, İnternet Sitesi’nin müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi ve size özel segmentasyon yapılması,
 • Açık rıza vermiş olduğunuz durumda telefon, kısa mesaj veya e-posta vasıtasıyla pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek,

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

3.3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler

Kişisel Verileriniz; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Politika ile yönetilen aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aşağıdaki amaçlarla aktarılabilir:

VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK KİŞİLER

VERİ AKTARIM AMACI

İş Ortakları

Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Topluluk Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek gibi amaçlarla kurulan iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılabilmektedir.

Tedarikçi

Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken hizmet almak gibi amaçlarla kurulan iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılabilmektedir.

Hissedarlar

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirket’in şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Topluluk Şirketleri

Şirket’in, bağlı bulunduğu şirket topluluğuna bağlı şirketlerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

İştirak / Bağlı Ortaklık

Şirket’in, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Gerçek / Tüzel Kişiler

Şirket’in ticari faaliyetlerinin icrası ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • 4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ

4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, Şirket internet sitesi ve Şirket internet sitesi üzerinden Şirket ya da üçüncü kişilere ait çerezler vasıtasıyla, internet sitesine üye olunmasıyla ve Şirket ile girebileceğiniz mesafeli satış sözleşmesi gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirket, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’i resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel Veriler’in silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Buna göre Kişisel Veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel Veriler’in yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Veriler’in başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Şirket, Kişisel Veriler’i mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirket’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirket’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirket’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

 • 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR HUSUSLAR

Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

5.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından asgari aşağıdaki aksiyonlar alınmaktadır:

 • İşlenen kişisel verilere uygun yazılımsal ve donanımsal güvenlik önlemlerinin alınması
 • Kanun kapsamında öngörülmüş bulunan denetimlerin gerçekleştirilmesi
 • Şirket içi eğitimler, politika ve prosedürler ile Şirket ve çalışanların Kanun’a uyumunun sağlanması
 • Şirket içi yetkilendirmeler ile bilgiye erişimin gereklilik esasına dayalı bir şekilde sağlanması ve kayıt altına alınması
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin süreç bazında takibinin gerçekleştirilmesi
 • Tedarikçilerle ilişkilerde kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili sözleşmesel taahhütlerin alınması

ALTINCI BÖLÜM

 • 6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Şirket, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, Kişisel Veriler’in elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahipleri’ni aydınlatmaktadır. Bu kapsamda varsa, Şirket temsilcisinin kimliği, Kişisel Veriler’in hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Veriler’in kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibi’nin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

6.2. Kişisel Veri Sahibi’nin Kanun Uyarınca Hakları

Şirket, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirket, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere;

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarının olduğunu açıklar.

6.3. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, Veri Sahipleri aşağıdaki hallerde, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel Veriler’in, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel Veriler’in resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel Veriler’in soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde Veri Sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6.4. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle Veri Sahibi Başvuru Formu ’yla beraber orada belirtilen veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerden herhangi biriyle Şirket’imize iletebilirler.

6.5. Şirket’in Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Şirket, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket, talebin gereğini yerine getirir. 

6.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

YEDİNCİ BÖLÜM

 • 7. GÜNCELLEME, UYUM VE DEĞİŞİKLİKLER

7.1. Güncelleme ve Uyum

Şirket, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu veya yargı kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıda Politika’nın sonunda “7.2 Değişiklikler” bölümünde açıklanır.

7.2. Değişiklikler

Tarih / Revizyon No.

Değişiklik

Değişikliği Yapan Şirket içi Birim / Kişi

Kargo ve Teslimat

Siparişim ne zaman kargoya verilecek?

Hafta içi(Pazartesi-Cuma) saat 14:00’dan önce onaylanan siparişleriniz aynı gün kargoya verilecektir.

Saat 16:00 ve sonrasında yapacağınız alışverişlerde ürününüz bir sonraki ilk iş gününde kargoya teslim edilecektir.

Yoğunluk ve stokta olmaması durumunda ürününüzün kargoya verilme süresi gecikebilir.

Siparişim ne zaman teslim edilir?

Kargoya teslim edilen siparişleriniz 1-3 iş günü içersinde siparişinizde belirtmiş olduğunuz adrese gönderilir.

Yoğunluk ve stokta olmaması durumunda ürününüzün teslimat süresi gecikebilir.

Siparişim hangi kargo ile gönderilecek?

Siparişleriniz YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş. tarafından gönderilecektir.

Teslimat ücreti var mı?

150 TL ve üzeri alışverişlerinize kargo ücretsizdir.

150 TL altı alışverişleriniz için kargo ücreti 10 TL’dir.

Siparişimin teslimat adresini değiştirebilir miyim?

Ana sayfa>Hesabım>Siparişlerim sekmesinden siparişinizin durumunu kontrol ediniz.

Eğer siparişinizin durumu “Onaylandı” ve ya “Kargo için hazırlanıyor” ise adresdegisikligi@pour-pur.com adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Talebinizi yerine getirebilmemiz için İsim, Soyisim, Sipariş numarası ve adres bilgilerini eksiksiz olarak iletmenizi rica ederiz.

Siparişim kargoya verilmiş. Adres değişikliği yapabilir miyim?

Siparişleriniz kargoya verildikten sonra adres değişikliğini sadece kargo firmaları yapabilir.

Talebinizi 444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo çağrı merkezine iletebilirsiniz.

Kargo firmalarının yoğun olduğu dönemlerinde bu talebinizi gerçekleştiremedikleri zamanlar olabiliyor.

 

Yurt dışına teslimatınız var mı?

Teslimatımız sadece Türkiye sınırları içerisine yapılmaktadır.

Resmi tatil günlerinde teslimat yapılıyor mu?

Kargo firması sadece iş günlerinde teslimat yapmaktadır.

Aldığım ürün hangi saatler arasında teslim edilecek?

Yurtiçi kargo

Hafta içi saat 09:00-18:00

Cumartesi günü saat 09:00-13:00 saatleri arasında teslimat yapılır.

Pazar günleri teslimat yapılmaz.

Kargom nerede?

Aldığınız ürünün sitemizde bulunan Sipariş Takibi kısmından e-posta ve sipariş numaranız ile ve ya Anasayfa>Hesabım>Siparişlerim sekmesinden takibini yapabilirsiniz.

İptal&İade&Değişim

İptal&İade&Değişim Rehberi

Pour-pur.com üzerinden satın almış olduğunuz ürünleri(parçalı olarak veya tamamını) kullanılmamış olmak koşulu ile teslimat tarihinden itibaren 14 gün içerisinde ücretsiz olarak iade edebilirsiniz. Cayma hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.

İç çamaşırları hijyenik ürün gruplarına dahil olduğu için ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereği değişim ve iade yapılamamaktadır.

Nasıl İade veya değişim yaparım?

1)Üyelik Hesabınızdan Online Talep oluşturun


Hesabım>Siparişlerim sayfasından siparişlerinizi görüntüleyebilir iptal, iade ve değişim talebi oluşturabilirsiniz.

İade et butonuna tıkladıktan sonra açılan pencerede iade veya değişim yapmak istediğiniz ürünleri seçin ve adetlerini girin ve İade açıklamasını doldurun. Eğer değişim istiyorsanız hangi ürün ve beden istediğinizi açıklama kısmında belirtiniz.

2) Faturanızla birlikte ürünü kargoya iletin


İade edilecek ürün, irsaliyeli faturasında bulunan iade bölümü doldurularak gönderilmelidir.

Faturası gönderilmeyen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Faturanızı bulamıyorsunuz, hello@pour-pur.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3)Ürünlerinizi Ücretsizi ücretsiz olarak yurtiçi kargoya teslim edin


Yurtiçi kargo şubesine ücretsiz gönderi kodunu (535229311) belirtmeniz yeterlidir.

Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo dışındaki kargo firmaları ile gönderilen iadelerin kargo ücreti müşterimize aittir.

Kargo için gönderi adresimiz: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 1. Cad. No: 17 Onikişubat/Kahramanmaraş

İPTAL


Tüketici hakları gereği, vermiş olduğunuz siparişinizden cayma hakkınızı siparişiniz kargoya teslim edilmeden önce de kullanabilirsiniz.

Bunun için siparişinizin kargoya teslim edildi bilgisi e-mail ile bildirilmeden önce Hesabım>siparişlerim sayfasından iptal işleminizi gerçekleştirebilir veya hello@pour-pur.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğer siparişiniz kargoya teslim edilmişse on dört(14) gün içerisinde iade hakkınızı kullanabilirsiniz

ÜCRET İADESİ


Ürünlerin usulüne uygun, herhangi bir zarar veya değer azalması olmadığı anlaşıldıktan sonra en geç on dört(14) gün içerisinde ücret iadesi yapılır.

Bizi takip edin

Proin volutpat vitae libero at tincidunt. Maecenas sapien lectus, vehicula vel euismod sed, vulputate

Kaydolduğunuzda %10 indirim

Proin volutpat vitae libero at tincidunt. Maecenas sapien lectus, vehicula vel euismod sed, vulputate